อาร์วี คอนเน็กซ์ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ ในงาน Thailand Defense Industry and Security Technology Exhibition 2023 (TDIS2023) งานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5 HD) โดยมีเจ้าภาพงาน ททบ.5 HD สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) และเจ้าภาพหลัก สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ร่วมสนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม (วท.กห.) ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้ง 55 บริษัทในงานนี้ โดยมาจาก 12 กลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่กลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Security and Electronic Warfare) กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานฉลาด ปฏิบัติการในอากาศและขอบโลก (Smart Aviation and Aerospace) ไปจนถึง กลุ่มอุตสาหกรรมระบบไร้มนุษย์และหุ่นยนต์ (National Security and Smart City Robotics)

การจัดแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นับเป็นงานที่มีความสำคัญระดับประเทศ เพราะเป็นการบ่งบอกถึงความมีศักยภาพและความสามัคคีในการป้องกันประเทศของคนไทย โดยครอบคลุมความร่วมมือในทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วนและครบวงจร เช่นเดียวกับ อาร์วี คอนเน็กซ์ ในฐานะผู้นำด้านอากาศยานและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สอป. มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับ สอป. ในการ “ส่งเสริมปัญญาไทย จากเวทีไทย สู่เวทีโลก พร้อมส่งมอบองค์ความรู้ สู่สาธารณะ สนับสนุนผู้ประกอบการไทย เปิดโอกาสทางการค้าและความร่วมมือ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ อาร์วี คอนเน็กซ์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยสู่สาธารณชนและต้อนรับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และพลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ดำรงตำแหน่งนายก สอป. สู่การจัดแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ท่ามกลางการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อการป้องกันประเทศจากผู้ประกอบการไทย จากหลายหน่วยงาน อาร์วี คอนเน็กซ์ มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่จัดแสดงในรูปแบบใหม่ๆ อย่าง Mobile SOC (Security Operations Center) และเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารร่วมกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัยอย่างระบบควบคุมสั่งการและ เซนเซอร์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาร์วี คอนเน็กซ์ จัดตั้งเสวนาหัวข้อ “Psychological Operations (Psyop) & Cyber Warfare ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการโน้มน้าวหรือชักจูงผ่านสื่อโซเชียล” โดย คุณ ธนจักร วัฒนกิจ รองประธานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล อีกด้วย